Fecioara Maria, O Femeie Musulmană Exemplară

Descarcă cartea

Download (DOC)
Download (PDF)
Comentariile

Capitolele cărţilor

< <


Maria: O Femeie Musulmana Exemplara

Caracteristicile Societăţii În Care A Trăit

Conform surselor istorice, Dumnezeu a onorat-o pe Maria, care a trăit în urmă cu aproximativ două milenii, prin naşterea Profetului Iisus (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Ea a fost una dintre femeile alese - pe pământ şi în Viaţa de Apoi. S-a născut în Palestina ocupată de romani; era evreică şi trăia într-o comunitate iudaică.

Idolatria constituia religia statului roman. Evreii, alcătuind o naţiune preferată în trecut de Dumnezeu "faţă de celelalte lumi" (Capitolul Al-Baqara: 47), au modificat religia Lui, au adoptat credinţe false, s-au răzvrătit împotriva poruncilor Sale şi nu mai erau mulţumitori şi recunoscători pentru darurile Lui asupra lor. Unii dintre ei chiar i-au omorât pe profeţii trimişi prin Îndurarea lui Dumnezeu, deoarece nu le-au convenit poruncile pe care aceşti bărbaţi binecuvântaţi le transmiteau. Coranul revelează nesupunerea lor: "Noi am încheiat legământ cu fiii lui Israel şi am trimis la ei profeţi. Dar de fiecare dată când vine la ei un trimis cu ceea ce nu era plăcut pentru sufletele lor, parte din ei i-au învinuit că minţesc, parte din ei i-au omorât." (Capitolul Al-Ma'ida: 70).

"Ei au fost la Noi printre cei mai buni aleşi" (Capitolul Sad: 47)

"... pe Solomon care a fost un rob prea bun şi care a fost cu căinţă!" (Capitolul Sad: 30).

Giovanni Bellini's painting depicting Maryam, 1505. It is on display in the St. Zaccaria church in Venice. This altar painting, oil on wood, measures 402 x 273 cm. It was later on transferred onto canvas.

Maria a fost născută într-o perioadă tulbure, când singura speranţă a evreilor era prea mult aşteptatul lor Mesia, Salvatorul. Fără ca ea să ştie, Dumnezeu deja o alesese şi hotărâse să fie educată pentru a îndeplini această datorie sfântă. Maria ocupa un loc central în orizontul de aşteptare israelit, întrucât avea să dea naştere Profetului Iisus, lăudat de Dumnezeu în termenii următori: "... numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi [de Allah]. El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste şi va fi dintre cei evlavioşi." (Capitolul 'Al-'Imran: 45-46).

Dumnezeu a ales-o pe Maria pentru a le aduce moralitatea şi religia autentică oamenilor care şi-au abandonat religia originară şi au adoptat tot felul de superstiţii şi speculaţii sterile. Dumnezeu a revelat multe aspecte din viaţa ei: naşterea şi familia din care făcea parte, naşterea Profetului Iisus, caracterul ei elevat şi modul în care a rezistat în faţa acuzaţiilor şi calomniilor societăţii.

„Îngerii au zis: «O, Maria!
Allah îti vesteste un Cuvânt din partea Lui:
numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei,
maret în aceasta lume ca si în lumea de Apoi si unul dintre cei mai apropiati [de Allah]»“
(Capitolul 'Al-'Imran: 45)

Dumnezeu Binecuvântează Familia 'Imran

Dumnezeu a revelat: "Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam şi familia lui 'Imran peste toate lumile [din vremea lor], Ca scoborâtori unii din alţii..." (Capitolul 'Al-'Imran: 33-34). Cu alte cuvinte, familia 'Imran descinde din neamul Profeţilor Adam, Noe şi Avraam (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi ei toţi erau oameni binecuvântaţi. Una dintre aceste persoane alese a fost Maria, a cărei familie a crezut sincer în Dumnezeu, a respectat limitele pe care El le-a stabilit pentru umanitate, L-a căutat şi a avut încredere în El întotdeauna.

Naşterea Mariei

Când soţia lui 'Imran, o credincioasă devotată, a aflat că este însărcinată cu Maria, s-a rugat imediat lui Dumnezeu. Ea l-a slăvit pe Dumnezeu şi I-a promis că Îi va dedica Lui copilul. Fata pe care a născut-o a fost numită Maria, care înseamnă "a sluji", sau, cu alte cuvinte, "cineva care Îl adoră pe Allah fără încetare". Dumnezeu îi revelează ruga în versetele următoare: "[Adu-ţi aminte] când muierea lui 'Imran a zis: «Doamne, Îţi juruiesc [numai] Ţie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai Ţie! Primeşte-l de la mine! Tu eşti cel Care Aude Totul şi Atoateştiutor!» Şi când a născut, a zis ea: «Doamne, am zămislit o copilă!», dar Allah ştia bine ceea ce născuse ea. Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă! «Eu i-am pus numele Maria şi o încredinţez pe ea şi pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!»" (Capitolul 'Al-'Imran: 35-36).

One of Giovanni Bellini's masterworks, "Frari Triptych," 1488, is displayed in the Church of Frari, Venice, Italy.

Cuvântul arab "muharreren", tradus aici ca "devotat [doar slujirii Tale]", înseamnă "preocupat numai de Viaţa de Apoi şi lipsit de orice interes faţă de această lume; slujitor în templul lui Allah; adorare devoţională intensă; cel a cărui adorare nu este pătată de scopuri lumeşti". (1)

Adevărata libertate poate fi obţinută numai prin slujirea lui Dumnezeu, abandonarea în faţa Lui şi eliberarea de orice servitute faţă de alte fiinţe sau valori. Pentru aceasta s-a rugat soţia lui 'Imran când a dedicat-o pe Maria lui Dumnezeu, dorindu-şi ca fiica ei să fie supusă numai lui Dumnezeu şi să nu caute mulţumirea oamenilor sau a societăţii.

Imediat după naşterea Mariei, mama ei s-a întors spre Dumnezeu, a căutat mulţumirea Lui şi L-a rugat să o protejeze pe Maria şi pe urmaşii ei de răutatea lui Şeitan. Dumnezeu a acceptat această rugă făcută din toată inima: "... şi a lăsat-o să crească cu bună creştere" (Capitolul 'Al-'Imran: 37). Cu alte cuvinte, Mariei a fost dăruită cu cea mai bună educaţie şi cel mai elevat caracter posibil.

Credinţa totală a Mariei, mama Profetului Iisus, izvorâtă din profunzimea inimii, acceptarea numai a lui Dumnezeu drept mentor, întoarcerea constantă către El şi predarea totală de sine în faţa Lui sunt exemple foarte importante asupra cărora toţi credincioşii ar trebui să reflecteze.

„Domnul lor le-a raspuns:
«Eu nu las sa se piarda nicio fapta plinita de vreunul dintre voi,
barbat sau muiere, deopotriva unul cu altul! Iar pe cei care au pribegit, care au fost alungati din caminele lor, care au fost prigoniti pe calea Mea, care au luptat si au fost omorâti, voi sa-i ispasesc de faptele lor rele si sa-i fac sa intre în Gradini pe sub care curg pâraie, drept rasplata din partea lui Allah». La Allah se afla buna rasplata!“
(Capitolul 'Al-'Imran: 195).

Dumnezeu L-A Însărcinat Pe Profetul Zaharia (Pacea Lui Allah Fie Asupra Sa!) Cu Educarea Mariei

Dumnezeu i-a dăruit Profetului Zaharia credinţă sinceră şi l-a lăudat şi l-a călăuzit pe calea cea dreaptă. Dumnezeu îl laudă şi-i evidenţiază devoţiunea, frica, respectul faţă de El, precum şi caracterul său superior: "Şi Zaharia, loan, Iisus şi Elie – toţi fiind printre cei cuvioşi! Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am preaales Noi deasupra tuturor seminţiilor! Şi am ales Noi dintre părinţii lor şi dintre urmaşii lor şi dintre fraţii lor şi i-am călăuzit Noi pe un drum drept" (Capitolul Al-'An'am: 85-87).

Dumnezeu ne-a dezvăluit că responsabilitatea educării Mariei i-a revenit Profetului Zaharia. El şi-a îndeplinit sarcina cu devoţiune, a fost martor la multe miracole din viaţa ei şi a observat că Dumnezeu a preferat-o celorlalţi oameni. Profetul a văzut cum Îndurarea lui Dumnezeu a susţinut-o şi i-a asigurat toate cele necesare. De exemplu: "... şi a încredinţat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el: «O, Maria, de unde ai aceasta?» Iar ea îi răspundea: «Ea este de la Allah!» Allah îl hrăneşte pe cel pe care El voieşte, fără socoteală!" (Capitolul 'Al-'Imran: 37).

Răspunsul dat de Maria la această întrebare dezvăluie Îndurarea şi Harul lui Dumnezeu asupra sa.

„Si, oare, voiesc ei judecata din vremea pagâniei? Dar cine, oare ar putea sa fie judecator mai bun decât Allah, pentru un neam care se crede statornic?“
(Capitolul Al-Ma'ida: 50)

Dumnezeu A Ales-O Pe Maria Peste Femeile Lumilor

Maria a fost o musulmană cu un devotament remarcabil, care s-a dedicat cu adevărat Domnului ei, I-a preamărit numele şi s-a întors către El în rugăciune constantă tot timpul vieţii. Aşa cum Dumnezeu a ales familia 'Imran deasupra tuturor celorlalte, El a ales-o pe Maria, i-a asigurat cea mai bună educaţie, a purificat-o de orice răutate şi a aşezat-o deasupra tuturor femeilor. Dumnezeu îi descrie superioritatea: "[Adu-ţi aminte] când îngerii au zis: «O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! O, Maria! Fii cu ascultare faţă de Stăpânul tău, prosternează-te şi pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă!»" (Capitolul 'Al-'Imran: 42-43).

Castitatea Exemplară A Mariei

Maria, ca şi restul familiei sale, era cunoscută printre oameni atât pentru devoţiunea faţă de Dumnezeu, cât şi pentru religiozitatea, castitatea şi sinceritatea sa. Dumnezeu vorbeşte de ea ca de o persoană supusă Lui: "Şi [la fel şi] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a rămas neprihănită şi am suflat în ea din Duhul Nostru. Şi ea a crezut în cuvintele Domnului ei şi în scripturile Sale şi a fost ea dintre cei supuşi cu statornicie" (Capitolul At-Tahrim: 12); "Şi [adu-ţi aminte] de aceea care şi-a păstrat castitatea ei. Şi am suflat Noi asupra ei prin duhul Nostru şi am făcut din ea şi din fiul ei semn pentru [toate] lumile." (Capitolul Al –'Anbiya': 91).

Maria Îl Întâlneşte Pe Îngerul Gavriil

Maria a trăit multe miracole de-a lungul vieţii. Unul dintre ele a fost întâlnirea cu îngerul Gavriil. Odată, când şi-a părăsit familia, s-a retras din comunitate şi a plecat spre est, l-a întâlnit pe îngerul Gavriil, care i-a apărut sub înfăţişarea unui om bine clădit: "Pomeneşte în Carte [Coranul] şi de Maria, când ea s-a retras de la neamul ei într-un loc spre răsărit Şi a pus între ea şi între ei un văl! Şi atunci am trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfăţişarea unui om adevărat" (Capitolul Maryam: 16-17).

Allah's advice to Maryam to eat dates could be an indication to their beneficial vitamins and minerals.

Neştiind cine este acest bărbat, ea a căutat refugiu la Dumnezeu şi a declarat că nu are frică mai adâncă şi respect mai profund decât faţă de Dumnezeu: "A zis ea: «Caut apărare la Cel Milostiv faţă de tine! Dacă tu eşti cuvios, [nu te apropia de mine]!»" (Capitolul Maryam: 18). Vorbele ei dovedesc cu claritate încrederea plenară în Dumnezeu şi importanţa acordată castităţii şi devoţiunii faţă de El. Mai mult decât atât, ea l-a îndemnat pe acest bărbat necunoscut să aibă frică şi respect faţă de Dumnezeu.

Îngerul Gavriil s-a prezentat prin următoarele cuvinte: "I-a răspuns el: «Eu sunt numai un trimis al Domnului tău ca să-ţi vestesc un prunc curat!»" (Capitolul Maryam: 19). Aşa cum este relatat în Coran: "Îngerii au zis: «O, Maria! Allah îţi vesteşte un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi [de Allah]»" (Capitolul 'Al-'Imran: 45). Maria a răspuns: "Însă ea a zis: «Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins niciun bărbat şi nici târfă nu sunt?»" (Capitolul Maryam: 20) - indicând castitatea ei. Îngerul Gavriil i-a spus: "I-a răspuns el: «Întocmai aşa!» Allah creează ceea ce voieşte El. Când El hotărăşte un lucru, El spune doar «Fii» şi el este de îndată!" (Capitolul Al-'Imran: 47); "I-a răspuns el: Aşa este! Dar Domnul tău a zis: «Acesta pentru Mine-i [un lucru] uşor! Şi-l vom face Noi un semn pentru oameni şi o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult] hotărât!» Şi ea l-a zămislit şi s-a retras cu el într-un loc depărtat" (Capitolul Maryam: 21-22).

Prin voia lui Dumnezeu, Maria, deşi fecioară, l-a purtat în pântec pe Profetul Iisus. Sarcina sa a fost independentă de relaţia obişnuită cauză-efect a acestei lumi. Circumstanţele conceperii sale fac parte dintre miracolele date de către Dumnezeu Profetului Iisus.

Retragerea Mariei

Dumnezeu a revelat: "Şi ea l-a zămislit şi s-a retras cu el într-un loc depărtat" (Capitolul Maryam: 22). În acest loc îndepărtat în care ea s-a retras, Dumnezeu a susţinut-o cu Îndurarea Lui, a ocrotit-o şi i-a asigurat toate nevoile materiale şi spirituale din timpul sarcinii.

Indubitabil, retragerea Mariei din comunitate a avut la bază mai multe motive. De exemplu, Dumnezeu a îndepărtat-o de criticile oamenilor incapabili să-i înţeleagă situaţia miraculoasă. De asemenea, a putut petrece această perioadă într-o stare de mulţumire şi pace. Mai târziu, printr-un alt miracol, Dumnezeu a revelat circumstanţele naşterii miraculoase, a infirmat toate acuzaţiile şi calomniile aduse împotriva ei şi i-a întărit reputaţia sa impecabilă.

Naşterea Profetului Iisus Şi Susţinerea Divină Acordată Mariei De Către Dumnezeu

Dumnezeu a susţinut-o deplin pe Maria în timpul sarcinii. Este foarte dificil pentru o femeie să treacă printr-o experienţă care îi pune viaţa în pericol - mai exact, să nască singură, neasistată medical sau măcar în prezenţa unei moaşe. Cu toate acestea, Maria a depăşit orice dificultate, punându-şi toată încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu a ajutat-o trimiţându-i revelaţii, în timp ce ea trecea prin durerile facerii, în apropierea trunchiului unui curmal. Dumnezeu i-a spus să nu se întristeze, pentru că El a pus un râu la picioarele sale, iar ea trebuie doar să scuture trunchiul de curmal pentru a se bucura de curmalele proaspete, coapte, bune de mâncat. De asemenea, a încurajat-o să bea apă şi să fie fericită. În consecinţă, ea a născut în cele mai bune condiţii posibile. Dumnezeu a revelat în legătură cu situaţia ei: "Şi-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal şi a zis ea: «O, de-aş fi murit înainte de aceasta şi cu totul de-aş fi fost uitată!» Dar [un glas] a strigat-o de sub ea, [zicându-i]: «Nu fi mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaş! Şi scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale proaspete coapte! Aşadar, mănâncă, bea şi fii fericită [de copilul tău]! Iar de vei vedea tu vreun om, spune-i lui: Eu i-am juruit Celui Milostiv un post şi de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu niciun om!»" (Capitolul Maryam: 23-26).

Îndurarea lui Dumnezeu şi protecţia sa s-au manifestat cu claritate în această situaţie. De fapt, sfatul Lui a fost confirmat de ştiinţa modernă. În continuare, vom analiza câteva detalii ale acestui sfat.

Să Nu Fii Mâhnită

Aşa cum am afirmat mai sus, Maria s-a retras din comunitate într-un mediu mai liniştit, departe de oamenii al căror comportament ar fi putut să o rănească, incapabili fiind să recunoască aspectul miraculos al situaţiei sale.

Dumnezeu i-a spus să nu fie mâhnită şi a binecuvântat-o cu Îndurarea şi protecţia Lui. Indubitabil, se află multă înţelepciune în acest sfat, aşa cum a fost şi în retragerea Mariei într-un un loc îndepărtat. Musulmanii nu trebuie să se lase pradă tristeţii; mai mult decât atât, ei trebuie să aibă încredere în Dumnezeu şi să se lase cuprinşi de liniştea interioară izvorâtă din cunoaşterea faptului că Dumnezeu îi va ajuta întotdeauna. Această atitudine, specifică credincioşilor, a fost confirmată de ştiinţa modernă; doctorii recomandă femeilor, atât în timpul sarcinii, cât şi în timp ce dau naştere, să-şi păstreze o atitudine pozitivă şi să evite orice urmă de stres sau tristeţe. Sfatul lui Dumnezeu – de a fi fericită - a încurajat-o pentru a nu cădea în plasa tristeţii şi pentru a se bucura de vestea darului divin.

Consumul De Curmale

Dumnezeu a sfătuit-o pe Maria să mănânce curmale proaspete, coapte. În zilele noastre, curmalele sunt considerate a fi atât hrană, cât şi medicament. Oamenii de ştiinţă ştiu acum că ele conţin mai mult de zece substanţe esenţiale pentru buna funcţionare a corpului uman şi conservarea sănătăţii.

Curmalele conţin zaharuri uşor de digerat şi de absorbit care pot oferi corpului uman energia necesară producerii căldurii şi mişcării. Şi, mai important, aceste zaharuri sunt de tip fructoză, nu glucoză, care creşte rapid nivelul zahărului din sânge. Curmalele furnizează energie, ajută ţesutul muscular şi dezvoltarea celulelor nervoase şi sunt în mod special benefice oamenilor slăbiţi de boală sau celor care suferă de oboseală cronică, tocmai datorită valorii lor calorice ridicate. De exemplu, 100 de grame de curmale conţin 1,5 grame de proteine şi 50 de grame de carbohidraţi. În plus, valoarea lor calorică este de 225 kcal. Curmalele proaspete au un conţinut de 60-65 procente de conţinut zaharos şi 2 procente conţinut de proteine.

Descoperirile ştiinţei moderne sugerează că aceste fructe ajută femeile în ultimele luni de naştere. În prezent, doctorii sfătuiesc femeile gravide să consume mâncare ce conţine fructoză pentru a-şi asigura energia necesară revitalizării corpului slăbit şi pentru a profita de efectul stimulator asupra lactaţiei (cantitatea de lapte matern sporeşte).

Aceste informaţii moderne confirmă înţelepciunea ascunsă în sfatul lui Dumnezeu. Alt aspect asupra căruia merită să reflectăm este râul creat de Dumnezeu şi sfatul Lui ca Maria să mănânce şi să bea. În prezent, oamenii de ştiinţă ne informează că oamenii pot supravieţui cu apă şi curmale ani întregi, ele conţinând toate substanţele esenţiale vieţii umane. (2) De fapt, un expert renumit în acest domeniu, V. H. W. Dowson, susţine că un pahar de lapte şi o curmală pe zi asigură necesităţile nutriţionale zilnice ale unei persoane. (3)

Curmalele conţin diverse vitamine (ex: A, beta caroten, B1, B2, B3 şi B6) şi minerale (ex: sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier, fibre, sulf, fosfor şi clorină); în plus, sunt bogate în fibre, grăsimi şi proteine. În continuare, enumerăm unele dintre beneficiile garantate ale consumului de curmale.

  • Valoarea nutriţională a unei curmale se bazează pe echilibrul existent între mineralele ei. În timpul perioadei prelungite de greţuri matinale şi modificări fiziologice apare un deficit de potasiu care trebuie să fie corectat. Conţinutul ridicat de potasiu al acestui fruct este cu siguranţă binevenit în acest caz, dat fiind rolul său în menţinerea nivelului de apă al corpului.

  • Fierul controlează sinteza hemoglobinei care previne anemia în timpul sarcinii şi reglează balanţa RBC din sânge, aspecte esenţiale pentru dezvoltarea fătului. Datorită nivelului ridicat de fier, o curmală şi jumătate poate asigura întregul necesar de fier al corpului, prevenind astfel toate bolile cauzate de lipsa fierului.

    Calciul şi fosforul sunt elemente foarte importante în dezvoltarea şi echilibrul scheletului şi al structurii osoase. Curmalele previn anemia şi fragilitatea oaselor datorită valorii lor nutriţionale ridicate şi a conţinutului bogat în fosfor, calciu şi fier.

  • Oamenii de ştiinţă au atras atenţia că stresul şi tensiunea sunt reduse prin consumul de curmale. Cercetarea realizată la Universitatea Berkeley a demonstrat că aceste fructe sunt bogate în vitamina B1 şi magneziu, substanţe esenţiale pentru menţinerea unui sistem nervos puternic şi necesare funcţionării muşchilor. Magneziul este de asemenea important pentru rinichi, iar două sau trei curmale pe zi sunt suficiente pentru a asigura întregul necesar de magneziu al corpului uman. (4)

  • Curmalele conţin şi acid folic (vitamina B9), esenţial pentru femeile gravide datorită rolului important pe care acesta îl deţine în formarea de noi celule roşii, în producerea de aminoacizi şi dezvoltarea noilor celule. O femeie gravidă are nevoie de o cantitate dublă de acid folic faţă de necesarul zilnic normal. Dacă nivelul de acid folic scade sub cantitatea necesară, se vor forma în sânge mai multe celule roşii, însă mai puţin funcţionale – astfel, poate apare anemia. Acidul folic, esenţial în dezvoltarea caracterului genetic şi în diviziunea celulară, este singura substanţă care trebuie dublată în timpul sarcinii. Curmalele sunt foarte bogate în acid folic.

  • În timpul sarcinii, necesarul zilnic de vitamina A creşte la 800ug. Curmalele sunt foarte bogate în beta caroten, elementul cel mai valoros al vitaminei A. (5)

  • Majoritatea fructelor prezintă un conţinut sărac în proteine; curmalele sunt însă destul de bogate în acest element. (6)

  • Oxitocina este folosită în ştiinţa modernă pentru accelerarea naşterii, cunoscută fiind şi sub denumirea de "naştere rapidă". De asemenea, ea stimulează producerea laptelui matern după naştere. (7)

Profetul nostru a recunoscut beneficiile curmalelor în următorul hadis: "O familie care are curmale nu va flămânzi". (8) Acesta este un sfat excelent.

Toate informaţiile noastre actuale despre curmale demonstrează infinita înţelepciune şi Îndurarea lui Dumnezeu faţă de Maria, care, inspirată de El, şi-a satisfăcut toate nevoile nutriţionale mâncând curmale şi şi-a asigurat o naştere uşoară. Dumnezeu ştie cel mai bine.

Crearea Râului De Către Dumnezeu

Dumnezeu i-a spus Mariei că a aşezat un râu la picioarele ei ca să mănânce, să bea şi să fie fericită pentru copilul ei.

Apa, ca şi curmalele, uşurează durerile naşterii şi reglează tensiunea musculară. De fapt, unele clinici moderne de asistenţă natală sunt prevăzute cu piscine în care are loc naşterea.

Apa, necesară vieţii şi sănătăţii fizice a omului, joacă un rol important în reglarea temperaturii corpului, în transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului şi în eliminarea materiei reziduale din celulele corpului. De asemenea, asigură mişcarea articulaţiilor, hidratarea şi elasticitatea pielii, un sistem digestiv sănătos şi protejează organele şi ţesuturile. Apa devine din ce în ce mai folosită în diverse terapii. Contactul cu apa stimulează sistemul imunitar, intensifică producerea de hormoni antistres, atenuează durerea şi stimulează circulaţia sanguină şi metabolismul. (9)

Apa este foarte importantă în timpul sarcinii din câteva motive. În acea perioadă, a bea apă este în mod special necesar, întrucât volumul de sânge creşte, iar nevoile fătului se diversifică. Femeile care aleg să alăpteze au nevoie de multă apă pentru a produce cantitatea necesară de lapte. Luând în considerare că 87 % din laptele matern este apă, se observă cât de important este acest proces.

De asemenea, apa menţine echilibrul electrolit al sângelui mamei şi al copilului. Hormonii eliberaţi în timpul sarcinii modifică modul în care sunt folosite diferitele lichide corporale. Spre sfârşitul sarcinii unei femei, volumul sângelui creşte la 150%, iar pierderea apei prin respiraţie se amplifică. Lichidul amniotic, în care se dezvoltă copilul, este reînnoit la fiecare trei ore. Cu toate acestea, se poate să scadă, precum în cazul deshidratării cauzate de consumarea unei cantităţi insuficiente de apă.

Deshidratarea din timpul sarcinii poate fi cauza naşterii premature. Unii hormoni eliberaţi în asemenea situaţii imită hormonii care cauzează durerile naşterii. Cazurile în care naşterea prematură prezintă un risc semnificativ sunt tratate prin injectarea intravenoasă a unor lichide; această procedură demonstrează importanţa consumului de apă. Contracţiile premature sunt adesea rezolvate prin terapia cu lichide.

Apa are un rol esenţial în transportul substanţelor în corpul uman. Prin vasele sanguine, apa conduce hrana şi oxigenul la embrion şi ajută la prevenirea unor infecţii comune care pot provoca pierderea sarcinii sau travaliul şi naşterea prematură. Consumul suficient de apă reduce riscul infecţiilor de acest tip. (10) Doctorii îşi informează pacientele că necesarul de apă creşte cu 50 de procente în timpul sarcinii. Dacă se consumă o cantitate insuficientă de apă, corpul reduce cantitatea unor lichide specifice şi astfel se pot declanşa diferite boli. (11)

Ştiinţa modernă demonstrează încă o dată înţelepciunea creării râului de către Dumnezeu şi a recomandării Lui ca Maria să mănânce curmale şi să bea apă. Toate acestea sunt dovezi ale cunoaşterii infinite a lui Dumnezeu.

Maria Scutură Trunchiul De Curmal

"Şi scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale proaspete coapte!" (Capitolul Maryam: 25)

Doctorii afirmă că, în timpul naşterii, acţiunea de a trage ceva spre tine poate avea un efect pozitiv asupra muşchilor. Pentru a uşura durerile naşterii şi a facilita o naştere mai sigură, femeile sunt sfătuite să facă anumite exerciţii care reduc tensiunea corporală şi, astfel, riscul complicaţiilor în timpul naşterii. De asemenea, e recomandabil ca procesul naşterii să fie accelerat. (12)

Doctorii sugerează ca, în stadiul al doilea al travaliului, capul unei femei să fie uşor ridicat pentru a se folosi forţa gravitaţională. Sălile de naştere din spitale au paturi cu mânere şi suporturi pentru picioare aşezate adecvat pentru a permite femeilor însărcinate să nască în cea mai confortabilă poziţie.

Alţi medici îşi sfătuiesc pacientele să stea jos sau să se aşeze în scaune special adaptate pentru naştere. Anterior dezvoltărilor tehnologice recente, unele camere pentru naştere aveau o frânghie care atârna din tavan, de care viitoarea mamă trebuia să încerce să tragă şi să se ridice, favorizând astfel procesul naşterii. Toate aceste metode sunt teoretic şi logic utile. (13) Probabil, din acest motiv, Dumnezeu i-a spus Mariei să scuture trunchiul de curmal. Dumnezeu ştie cel mai bine.

Maria Revine În Comunitate

Când Maria s-a întors cu Profetul Iisus, oamenii nu au putut înţelege miracolul lui Dumnezeu. Astfel, ei au acuzat-o de imoralitate şi au ponegrit-o, deşi ştiau că, prin simpla apartenenţă la familia 'Imran, ea era pioasă, cu mare frică şi respect faţă de Dumnezeu, cu un caracter imaculat şi întotdeauna strictă în a-şi proteja modestia. Dumnezeu a revelat în Coran o parte dintre aceste calomnii: "Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l [în braţe]. Şi i-au zis ei: «O, Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor! O, soră a lui Aaron, tatăl tău nu a fost un om [făcător] de rău, iar mama ta nu a fost o târfă!»" (Capitolul Maryam: 27-28).

Cu certitudine, aceasta a fost o încercare pentru Maria care a trebuit să facă faţă unor astfel de acuzaţii, deşi era o femeie castă, plină de respect şi veneraţie faţă de Dumnezeu. Oamenii din comunitatea Mariei, în pofida reputaţiei ei şi a familiei sale, i-au ignorat caracterul impecabil şi conduita onorabilă, însă ea, ca de fiecare dată, s-a întors către Dumnezeu şi a avut încredere în El, ştiind că El o va apăra în cel mai bun mod posibil.

Jurământul De Tăcere Al Mariei

Dumnezeu, Care întotdeauna a răspuns rugilor Mariei cu generozitate şi compasiune, i-a dăruit pace interioară în timpul acestei încercări. Ştiind că Dumnezeu o va dezvinovăţi complet, ea a fost inspirată divin să facă un jurământ: "Eu i-am juruit Celui Milostiv un post şi de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu niciun om!" (Capitolul Maryam: 26). Acestea sunt vorbele ei către oameni.

În continuare, ea doar a arătat înspre Profetul Iisus - despre care Dumnezeu a pomenit prin îngerul Gavriil: "El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste şi va fi dintre cei evlavioşi"(Capitolul 'Al-'Imran: 46) – în timp ce oamenii o înfruntau şi ponegreau.

Dumnezeu le-a prezentat oamenilor care o înconjurau pe Maria un miracol excepţional, permiţând Profetului Iisus să vorbească în timp ce era încă un prunc în leagăn. Prin vorbele sale, Dumnezeu a dezvinovăţit-o pe Maria şi l-a prezentat pe Profetul Iisus drept unul dintre profeţii Lui trimişi israeliţilor: "Ea [Maria] a făcut semn spre el, dar ei au zis: «Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?» Dar el [pruncul] a zis: «Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura şi m-a făcut profet! Şi El m-a binecuvântat, oriunde aş fi, Şi mi-a poruncit Rugăciunea [As-Salat] şi Dania [Az-Zakat] cât voi trăi, Şi bunăcuviinţă faţă de născătoarea mea! Şi nu m-a făcut pe mine trufaş, nici ticălos! Şi pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut şi în ziua în care voi muri şi în ziua în care voi fi adus la viaţă [din nou]!» [Spune, Muhammed]: «Acesta este Iisus, fiul Mariei!» Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc!" (Capitolul Maryam: 29-34).

Miracolul i-a uimit pe oamenii din comunitatea Mariei. Dumnezeu a revelat: "Şi [adu-ţi aminte] de aceea care şi-a păstrat castitatea ei. Şi am suflat Noi asupra ei prin Duhul Nostru şi am făcut din ea şi din fiul ei semn pentru [toate] lumile"(Capitolul Al-'Anbiya': 91) şi astfel a consfinţit superioritatea celor doi, ridicându-i deasupra celorlalţi oameni. Caracterul superior, onoarea şi puritatea Mariei au fost revelate chiar de către Dumnezeu, iar cei care au ponegrit-o au fost învinşi.

În versetul: "Şi am făcut Noi din fiul Mariei şi din mama lui un semn şi Noi le-am dat lor doi [adăpost] pe o colină statornică şi cu izvor" (Capitolul Al-Mu'minun: 50), Dumnezeu ne revelează că Profetul Iisus şi Maria au continuat să trăiască protejaţi de harul Lui şi după aceste evenimente.

Cei Care Au Ponegrit-O Pe Maria

Aceste miracole le-au dovedit israeliţilor că Dumnezeu i-a înălţat pe Maria şi Profetul Iisus deasupra celorlalţi oameni datorită superiorităţii lor spirituale. Mai mult, Dumnezeu a revelat că pe aceia care vor continua să o ponegrească pe Maria îi va pedepsi sever: "Şi din pricina necredinţei lor şi a clevetirilor grele pe seama Mariei, Şi din pricina vorbelor lor: «Noi l-am omorât pe Mesia Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!», în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privinţa lui [Iisus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoştinţă sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât." (Capitolul An-Nisa': 156-157).

Caracterul Superior Al Mariei

Cima da Conegliano's painting, 1509-10. It is on display in the Church of the Carmini, Venice, Italy.

Maria reprezintă un model pentru toate femeile musulmane, întrucât şi-a menţinut daaiccaracterul impecabil de-a lungul întregii sale vieţi. Dumnezeu a crescut-o ca pe o plantă încântătoare, ca să folosim expresia coranică, şi i-a oferit o responsabilitate foarte importantă. Dumnezeu, aşa cum a ales familia 'Imran, a ales-o pe Maria, i-a dăruit o familie cunoscută prin oamenii săi devotaţi şi credincioşi şi a încredinţat-o spre creştere acestor persoane virtuoase. Apoi, El i-a lăsat responsabilitatea educării Mariei Profetului Zaharia, un profet distins şi elevat. Când ea a asimilat cunoaşterea necesară, Dumnezeu a început să îi arate miracolele Sale şi ea a văzut cu claritate îndurarea, protecţia şi mila Lui revărsându-se asupra sa. Un exemplu de susţinere şi graţie divină: ea găsea mâncare în altarul unde Îl adora pe Dumnezeu. Mai târziu, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavriil pentru a-i vorbi Mariei despre Îndurarea lui Dumnezeu asupra ei.

Maria şi-a demonstrat devotamentul autentic şi loialitatea faţă de Dumnezeu prin virtutea şi comportamentul ei impecabil. Mai mult decât atât, ea şi-a manifestat smerenia profundă şi adevărată faţă de Dumnezeu prin hotărârea, adorarea şi supunerea necondiţionată în faţa voinţei divine.

Să fie singură într-un moment extrem de dificil a fost un test dur pentru ea; nu era nimeni să o ajute, susţină sau măcar îndrume. De obicei, oamenii singuri cad pradă neputinţei şi tristeţii. Dar cu Maria nu a fost aşa, întrucât ea şi-a pus toate speranţele şi încrederea numai în Dumnezeu.

Cu statornicie, ea a căutat ajutorul lui Dumnezeu şi a ştiut că trebuie să se supună şi să urmeze călăuzirea Lui. Ea nu a cedat niciodată disperării şi depresiei, oricât de dificilă ar fi fost încercarea, pentru că s-a supus cu toată inima lui Dumnezeu, ştiind că El va întoarce toate nenorocirile înspre bine şi va sfârşi toate greutăţile în cel mai bun mod. La fiecare situaţie dificilă întâmpinată, Dumnezeu i-a oferit o soluţie, a susţinut-o cu îndurarea şi ajutorul Lui şi a ascuns în toate greutăţile un mare bine şi multă frumuseţe.

Lipsa ei de experienţă a constituit un aspect foarte important al încercării prin care a trebuit să treacă. Ea a rămas însărcinată şi a născut copilul singură. Absolut singură şi neştiind ce să facă, nu a dat curs pesimismului, ci şi-a manifestat puterea, voinţa şi hotărârea sa excepţionale. În plus, ea s-a lăsat cuprinsă de liniştea interioară caracteristică celor care ştiu că Dumnezeu îi susţine prin cele mai perfecte daruri. Astfel, El i-a uşurat povara şi a ajutat-o să reuşească.

Alt semn al caracterului superior al Mariei îl reprezintă răbdarea de care a dat dovadă în timp ce îşi îndeplinea responsabilităţile dificile. Oameni lipsiţi de credinţă i-au pus la încercare răbdarea, incapabili să recunoască statutul ei superior şi onorabil, judecând-o conform ignoranţei lor şi acuzând-o de lucruri pe care nu le-a făcut. Însă ea a făcut dovada răbdării şi a credinţei absolute în Dumnezeu. Nu şi-a compromis tăria de caracter, voinţa şi integritatea, ştiind prea bine că Dumnezeu controlează totul şi o va dezvinovăţi.

Altă trăsătură remarcabilă de caracter constă în dezinteresul total al Mariei de a încerca să câştige acceptarea oamenilor. Ea s-a lăsat în voia lui Dumnezeu, cu credinţă pură, şi nu a fost afectată de acuzaţiile şi comentariile maliţioase. Dată fiind credinţa şi devoţiunea ei, singurul său efort a fost de a se comporta astfel încât să câştige buna mulţumire a lui Dumnezeu. În consecinţă, Dumnezeu a răsplătit-o cu Îndurarea Lui.

Există două modalităţi de a face cunoscut altora caracterul bun al unei persoane: prin cuvinte sau prin comportament moral. A doua modalitate este mult mai eficientă şi valoroasă, întrucât reflectă autenticitatea fiinţei şi nu poate fi imitată. Viaţa şi comportamentul unei persoane îi poate oglindi credinţa numai dacă aceasta este cu adevărat vie în inima sa.

Maria a manifestat această moralitate superioară, devenind un model şi o invitaţie vie la religie prin credinţa, comportamentul şi caracterul său. Chemării ei veritabile i se răspunde în cel mai bun mod posibil, cu voia lui Dumnezeu. Credinţa oamenilor se adânceşte, dacă ei încearcă să urmeze exemplul Mariei şi să îi ia drept model caracterul.

 

Note:

1. Mahmud Alusi, Ruh al-Maani fi Tafsir al-Qur'an (Beirut), 3:133-34; Ismail Hakki Bursevi, Ruhu'l Beyan (Spritiual Meaning) (Istanbul: 1306 ah) 1:321

2. http://www.geocities.com/SoHo/Easel/3809/hurma.htm

3. "Date and Health;" www.sgp-dates.com/date.htm

4. Ibid.

5. "Date Palm," Telmedpak Agriculture; www.telmedpak.com/agricultures.asp?a=agriculture&b=date_palm

6. Ibid.

7."Break Your Fasting On Dates," Islamonline.net; http://198.65.147.194/English/Science/2000/7/article5.shtml; "Mothering and Oxytocin or Hormonal Cocktails for Two," Sarah Blaffer Hrdy and C. Sue Carter ; www.people.virginia.edu/~rjh9u/oxytocin.html

8. Sahih Muslim hadiths

9. http://www.yasamsaglik.com/HaberAraSonuc.asp?txtAnahtar1=Migren http://www.autism-tr.org/hydroteraphy.htm

10. "Preganancy and Water;" www.mumcu.com/html/article.php?sid=247

11. http://www.bebek.com/index.asp?bolum=12&haberid=173

12. http://www.bebek.com/index.asp?bolum=4&konu=49

13. "The second stage of pregnancy;" www.mumcu.com/html/article.php?sid=43

You can read Harun Yahya's book Fecioara Maria, O Femeie Musulmană Exemplară online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Despre site-ul | Pagină de start | Adauga la favorit | RSS Feed
Toate materialele de pe acest site pot fi copiate, tipărite şi distribuite
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. Www.harunyahya.ro
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."