Evoluţionismul

Descarcă cartea

Download (DOC)
Download (PDF)
Comentariile

Capitolele cărţilor

< <
14 / total: 21

Capitolul 13: De ce nu sunt valabile afirmaţiile evoluţioniştilor?

În capitolele anterioare, am examinat caracterul fals al teoriei evoluţiei în termenii dovezilor provenite de la fosile şi din datele biologiei moleculare. În acest capitol, vom aborda un număr de fenomene şi de concepte biologice prezentate de către evoluţionişti drept dovezi teoretice. Aceste subiecte sunt deosebit de importante, întrucât arată că nu există nicio descoperire ştiinţifică care să susţină evoluţionismul, revelând în schimb proporţiile distorsiunii şi ale păcălelii puse la cale de către evoluţionişti.

Varietăţi şi specii

Variaţia, un termen folosit în genetică, se referă la un eveniment genetic care face ca nişte indivizi sau grupuri de un anumit tip sau dintr-o anumită specie să prezinte caracteristici diferite unii de alţii. Spre exemplu, toţi oamenii de pe pământ poartă, la modul fundamental, aceeaşi informaţie genetică; cu toate acestea, unii au ochii piezişi, alţii au părul roşcat, unii au nasul mare, alţii sunt mici de statură, şi toate acestea depind de mărimea potenţialului variaţional al informaţiei genetice.

Evoluţioniştii afirmă că variaţiile ce există în sânul unei specii ar fi o dovadă a teoriei lor. Totuşi, variaţia nu constituie o dovadă a evoluţiei, întrucât variaţiile nu sunt altceva decât rezultatul diferitelor combinaţii ale unei informaţii genetice deja existente, iar acestea nu adaugă nicio caracteristică nouă informaţiei genetice. Totuşi, ceea ce este important pentru teoria evoluţiei este cum ar putea să apară informaţie nou-nouţă pentru a produce specii nou-nouţe.

 

VARIATIONS WITHIN SPECIES DO NOT IMPLY EVOLUTION

köpek, varyasyon

In The Origin of Species, Darwin confused two separate concepts: variations within a species and the emergence of an entirely new one. Darwin observed the variety within the various breeds of dogs, for example, and imagined that some of these variations would one day turn into a different species. Even today evolutionists persist in seeking to portray variations within species as “evolution”.

However, it is a scientific fact that variations within a species are not evolution. For instance, no matter how many breeds of dog there are, these will always remain a single species. No transition from one distinct species to another will ever take place.

Variation always takes place within the limits of genetic information. In the science of genetics, this limit is called the "gene pool". All of the characteristics present in the gene pool of a species may come to light in various ways due to variation. For example, as a result of variation, varieties that have relatively longer tails or shorter legs may appear in a certain species of reptile, since information for both long-legged and short-legged forms may exist in the gene pool that species. However, variations do not transform reptiles into birds by adding wings or feathers to them, or by changing their metabolism. Such a change requires an increase in the genetic information of the living thing, which is certainly not possible through variations.

Darwin nu cunoştea aceste lucruri atunci când şi-a formulat teoria. El a crezut că nu există limite pentru manifestarea variaţiilor. Într-un articol din 1844, el a afirmat: „Faptul că în natură nu există o limită pentru variaţii, este un lucru acceptat de majoritatea autorilor, deşi nu am fost capabil să descopăr nici măcar un singur fapt pe care să se sprijine această credinţă.“143

În „Originea speciilor“, el a citat diferite exemple de variaţii drept cele mai importante dovezi ale teoriei sale.

Spre exemplu, în conformitate cu Darwin, crescătorii de animale care au împerecheat diferite varietăţi de vite pentru a obţine noi varietăţi care să producă mai mult lapte, ulterior le vor transforma într-o nouă specie. Noţiunea lui Darwin de „variaţie nelimitată“ se poate înţelege cel mai bine din următoarea frază din „Originea speciilor“:

"Nu văd nicio dificultate ca o rasă de urşi să ajungă să devină, în urma selecţiei naturale, din ce în ce mai acvatici în obiceiurile lor, cu guri din ce în ce mai mari, până când va lua naştere o creatură monstruoasă precum balena."144

Motivul pentru care Darwin a citat un asemenea exemplu forţat este capacitatea primitivă de înţelegere a ştiinţei din zilele sale. De atunci şi până în secolul al XX-lea, ştiinţa a postulat principiul „stabilităţii genetice“ (homeostazia genetică), bazat pe rezultatele experimentelor realizate pe organisme vii. Acest principiu susţine că, întrucât toate încercările de împerechere realizate pentru a obţine noi varietăţi au fost neconcludente, există nişte bariere stricte între diferitele specii de organisme vii. Aceasta înseamnă că ar fi fost absolut imposibil pentru un crescător de animale să transforme vitele într-o specie nouă, diferită, prin simpla împerechere între diferite varietăţi ale acestora, aşa cum postulase Darwin.

Norman Macbeth, care în cartea sa „Darwin rejudecat“ (Darwin Retried) dezaprobă darwinismul, spune:

THE MYTH THAT WHALES EVOLVED FROM BEARS

ayı, balina

In The Origin of Species, Darwin asserted that whales had evolved from bears that tried to swim! Darwin mistakenly supposed that the possibilities of variation within a species were unlimited. 20th century science has shown this evolutionary scenario to be imaginary.

"Esenţa problemei este dată de întrebarea dacă organismele vii chiar variază nelimitat... Dar speciile par a fi stabile. Am auzit cu toţii despre crescători decepţionaţi că, după ce au ajuns cu munca lor într-un anumit punct, au văzut că plantele sau animalele reveneau la stadiul iniţial. În ciuda eforturilor lor susţinute vreme de două sau trei secole, nu a fost niciodată posibil să se producă un trandafir albastru sau o lalea neagră."145

Luther Burbank, considerat a fi cel mai competent crescător de animale din toate timpurile, a exprimat exact acest lucru atunci când a spus că: „există anumite limite în ceea ce priveşte posibilitatea de dezvoltare, iar aceste limite urmează o anumită lege.“146

Omul de ştiinţă danez W.L. Johannsen a rezumat această problemă la modul următor:

"Variaţiile scoase în evidenţă de Darwin şi Wallace nu pot fi împinse selectiv dincolo de un anumit punct, astfel încât o asemenea variabilitate nu conţine în ea secretul unei îndepărtări indefinite147

În acelaşi mod, diferitele cinteze văzute de Darwin în Insulele Galapagos sunt un alt exemplu al variaţiei care nu este şi o dovadă a „evoluţiei“. Observaţii recente au revelat faptul că cintezele nu depăşesc o anumită limită a variaţiei, aşa cum presupusese teoria lui Darwin. Mai mult decât atât, diferitele tipuri de cinteze despre care Darwin crezuse că reprezintă 14 specii diferite, de fapt s-au împerecheat unele cu altele, ceea ce înseamnă că ele erau varietăţi ce aparţineau aceleiaşi specii. Observaţiile ştiinţifice arată că ciocurile cintezelor, care au fost mitizate în aproape toate sursele evoluţioniste, sunt de fapt un exemplu de „variaţie“; prin urmare, ele nu constituie o dovadă pentru teoria evoluţiei. Spre exemplu, Peter şi Rosemary Grant, care au petrecut ani de zile observând varietăţile de cinteze din Insulele Galapagos, căutând dovezi pentru evoluţionismul darwinist, au fost forţaţi să concluzioneze că acolo nu s-a petrecut nicio „evoluţie“ care să fi dus la apariţia unor noi caracteristici.“148

Rezistenţa la antibiotice şi imunitatea la DDT nu sunt dovezi ale evoluţiei

Unul dintre conceptele biologiei pe care evoluţioniştii au încercat să îl prezinte drept dovadă pentru teoria lor este rezistenţa unor bacterii la antibiotice. Multe surse evoluţioniste prezintă rezistenţa la antibiotice drept „un exemplu de dezvoltare a organismelor vii prin mutaţii avantajoase“. O afirmaţie similară se face şi referitor la insectele care şi-au dezvoltat imunitatea împotriva unor insecticide precum DDT.

Cu toate acestea, şi în acest caz, evoluţioniştii se înşală.

bakteri, antibiyotik

Evolutionists portray bacteria’s resistance to antibiotics as evidence of evolution—but in a deceptive way.

Antibioticele sunt acele „molecule-ucigaşe“ ce sunt produse de microorganisme pentru a lupta cu alte microorganisme. Primul antibiotic cunoscut a fost penicilina, descoperită de Alexander Fleming în 1928. Fleming a realizat că mucegaiul producea o moleculă ce ucidea bacteriile din genul Staphylococcus, iar această descoperire a marcat un punct de cotitură în lumea medicinei. Antibioticele derivate din microorganisme au fost folosite pentru a distruge bacterii iar rezultatele au fost încununate de succes.

Dar curând, s-a mai descoperit ceva nou. Şi anume faptul că, în timp, bacteriile dezvoltau imunitate în faţa antibioticelor. Mecanismul funcţionează astfel: un număr mare de bacterii sunt supuse acţiunii antibioticelor şi mor, dar unele, care nu sunt afectate de acel antibiotic, se multiplică rapid şi, curând, refac o întreagă generaţie. Astfel, întreaga populaţie devine imună la antibiotice.

Evoluţioniştii încearcă să prezinte aceasta drept „evoluţia bacteriilor care s-au adaptat la condiţiile de mediu“.

Dar adevărul, totuşi, este foarte diferit de această interpretare superficială. Unul dintre oamenii de ştiinţă care au efectuat cel mai detaliat studiu asupra acestui subiect este biofizicianul israelian Lee Spetner, care mai este cunoscut şi pentru cartea sa „Nu din întâmplare“ (Not By Chance), publicată în 1997. Spetner susţine că imunitatea bacteriilor apare prin intermediul a două mecanisme, dar niciunul dintre ele nu constituie o dovadă pentru teoria evoluţionistă. Aceste mecanisme sunt:

  1. Transferul genelor de rezistenţă existente deja în bacterie.
  2. Construirea unei rezistenţe ca rezultat al pierderii de informaţii genetice în urma mutaţiei.

Profesorul Spetner explică primul mecanism într-un articol publicat în anul 2001:

"Unele microorganisme sunt înzestrate cu gene ce conferă rezistenţa la aceste antibiotice. Această rezistenţă poate lua forma degradării moleculei antibiotice sau a expulzării ei din celulă... Organismul care posedă aceste gene le poate transfera unei alte bacterii, făcând-o şi pe ea rezistentă. Chiar dacă mecanismele de rezistenţă sunt specifice unui anumit antibiotic, majoritatea bacteriilor patogene au... reuşit să acumuleze mai multe seturi de gene care le conferă rezistenţă la o varietate de antibiotice."149

Spetner mai spune apoi că aceasta nu este o „dovadă pentru evoluţionism“:

The acquisition of antibiotic resistance in this manner... is not the kind that can serve as a prototype for the mutations needed to account for Evolution. The genetic changes that could illustrate the theory must not only add information to the bacterium's genome, they must add new information to the biocosm. The horizontal transfer of genes only spreads around genes that are already in some species.150

Prin urmare, în acest caz, nu se poate vorbi despre nicio evoluţie, deoarece nu a fost produsă nicio nouă informaţie genetică: informaţiile genetice care există deja sunt pur şi simplu transferate între bacterii.

Cel de-al doilea tip de imunitate, care apare în urma unei mutaţii, nu este nici el un exemplu de evoluţie. Spetner scrie:

."... Un microorganism poate uneori să dobândească rezistenţă la un antibiotic prin substituirea aleatoare a unei singure nucleotide... Streptomicina, care a fost descoperită de Selman Waksman şi Albert Schatz, fiind menţionată pentru prima oară în 1944, este un antibiotic împotriva căruia bacteria poate să dobândească rezistenţă în acest mod. Dar, deşi mutaţia prin care trece în prezenţa streptomicinei este un proces ce ajută microorganismul, ea nu poate servi drept prototip pentru genul de mutaţii necesare Noii Teorii Darwiniene (NDT-- Neo Darwinian Theory). Tipul de mutaţii care conferă rezistenţa la streptomicină se manifestă în ribozom şi degradează potrivirea sa moleculară cu molecula antibiotică. Această modificare la suprafaţa ribozomului microorganismului împiedică molecula de streptomicină să se ataşeze şi să-şi îndeplinească funcţia antibiotică. S-a mai descoperit apoi că această degradare este o pierdere a specificităţii, şi prin urmare, o pierdere de informaţie. Şi punctul principal aici este că aceasta (evoluţia) nu poate fi atinsă prin mutaţii de acest gen, indiferent cât de multe ar fi acestea. Evoluţia nu poate fi construită pe mutaţii care doar degradează specificitatea."151

Pentru a rezuma, o mutaţie ce afectează ribozomul bacteriei, face ca acea bacterie să fie rezistentă la streptomicină. Motivul este „descompunerea“ ribozomului prin intermediul mutaţiei. Prin urmare, bacteriei nu i se adaugă niciun fel de informaţie genetică nouă. Dimpotrivă, structura ribozomului este descompusă, şi, ca să spunem aşa, bacteria devine „invalidă“. (S-a mai descoperit de asemenea că ribozomul unei bacterii mutante este mai puţin funcţional decât cel al unei bacterii normale.) Şi întrucât această „invaliditate“ împiedică antibioticele să se ataşeze de ribozom, „rezistenţa la antibiotice“ se dezvoltă.

În sfârşit, nu există niciun exemplu de mutaţie care să „dezvolte informaţia genetică“.

Aceeaşi situaţie rămâne valabilă pentru imunitatea pe care o dezvoltă insectele faţă de DDT şi alte insecticide asemănătoare. În aproape toate situaţiile, sunt folosite genele imunităţii deja existente. Biologul evoluţionist Francisco Ayala admite acest lucru, spunând: „Variaţiile genetice necesare rezistenţei la o gamă largă de pesticide erau prezente în fiecare dintre populaţiile expuse la aceşti compuşi făcuţi de om.“153162Alte exemple explicate prin mutaţie, precum mutaţia ribozomului menţionată anterior, sunt fenomene ce determină apariţia „deficitului de informaţie genetică“ la insecte.

În acest caz, nu se poate susţine că mecanismele imunităţii în cadrul bacteriilor şi al insectelor constituie o dovadă pentru teoria evoluţiei. Şi aceasta deoarece teoria evoluţiei se bazează pe afirmaţia că organismele vii se dezvoltă prin mutaţii. Şi totuşi, Spetner explică faptul că nici imunitatea la antibiotice şi niciun alt fenomen biologic nu indică vreun asemenea exemplu de mutaţie:

„Mutaţiile necesare pentru macro-evoluţie nu au fost observate niciodată. Nicio mutaţie aleatoare care ar fi putut reprezenta o mutaţie cerută de teoria neo-darwinistă şi care a fost examinată la nivel molecular, nu a adăugat nicio informaţie nouă. Şi atunci, întrebarea pe care o pun este următoarea: Sunt oare mutaţiile deja observate genul de mutaţii necesare pentru a susţine această teorie? Răspunsul s-a dovedit a fi NU!“154

Aberaţia organelor vestigiale

körelmiş organlar, göz

All instances of vestigial organs have been disproved in time. For example the semicircular fold in the eye, which was mentioned in the Origins as a vestigial structure, has been shown to be fully functional in our time, though its function was unknown in Darwin's time. This organ lubricates the eyeball.

Vreme îndelungată, conceptul „organelor vestigiale“ a apărut frecvent în literatura evoluţionistă drept „dovadă“ a evoluţiei. Ulterior, atunci când s-a dovedit a fi invalid, asupra acestui subiect s-a aşternut tăcerea. Dar unii evoluţionişti încă mai cred în acest concept şi, din când în când, vor mai fi persoane care vor încerca să invoce „organele vestigiale“ drept o importantă dovadă a evoluţiei.

Noţiunea de „organe vestigiale“ a fost expusă pentru prima oară în urmă cu un secol. Aşa cum susţineau evoluţioniştii, în trupul anumitor creaturi mai existau un anumit număr de organe nefuncţionale. Acestea se presupunea că ar fi fost moştenite de la strămoşi şi că au devenit gradat, datorită nefolosirii lor, nişte „vestigii“.

Întreaga presupunere este destul de neştiinţifică, şi se bazează în întregime pe o insuficientă cunoaştere. Aceste „organe ne-funcţionale“ erau de fapt organe ale căror „funcţii nu fuseseră încă descoperite“. Şi cea mai bună indicaţie în acest sens a fost scurtarea gradată, dar substanţială a lungii liste evoluţioniste de organe vestigiale. S.R. Scadding, deşi era şi el un evoluţionist, a fost de acord cu acest lucru în articolul său intitulat: „Pot oare organele vestigiale să constituie dovada evoluţiei?“, publicat în revista Evolutionary Theory:

Întrucât nu este posibil să identificăm într-un mod lipsit de ambiguitate, structurile nefolositoare şi întrucât structura argumentului folosit nu este valabilă din punct de vedere ştiinţific, am ajuns la concluzia că ‚organele vestigiale’ nu oferă nicio dovadă specială în sprijinul teoriei evoluţiei..155

Lista organelor vestigiale alcătuită în 1895 de către anatomistul german R. Wiedersheim, include aproximativ 100 de organe, incluzând aici apendicele şi coccisul. Pe măsură ce ştiinţa a progresat, s-a descoperit că toate organele incluse pe lista lui Wiedersheim aveau, de fapt, funcţii foarte importante. Spre exemplu, s-a descoperit că apendicele, care se presupunea că ar fi un „organ vestigial“ era de fapt un organ limfatic care lupta împotriva infecţiilor din organism. Acest lucru s-a stabilit foarte clar în 1997: „Alte organe şi ţesuturi ale trupului – timusul, ficatul, splina, apendicele, măduva osoasă şi micile aglomerări de ţesuturi limfatice cum ar fi amigdalele de la nivelul gâtului, pata lui Peyer de la nivelul intestinului subţire – sunt de asemenea părţi componente ale sistemului limfatic. Ele ajută la rândul lor organismul în lupta împotriva infecţiilor.“156

S-a descoperit de asemenea că amigdalele, care au fost şi ele incluse pe lista organelor vestigiale, au un rol important în a proteja gâtul de infecţii, în special până în adolescenţă. S-a descoperit că coccisul, situat în capătul de jos al coloanei vertebrale, susţine oasele din jurul pelvisului şi este punctul de convergenţă al unor muşchi mici şi, tocmai de aceea, nu ar fi confortabil să stăm aşezaţi fără coccis. În anii care au urmat, s-a descoperit că timusul declanşează sistemul imunitar al organismului prin activarea celulelor T, că glanda pineală este responsabilă pentru secreţia unor hormoni importanţi, că glanda tiroidă asigură creşterea normală a bebeluşilor şi a copiilor şi că glanda pituitară controlează corecta funcţionare a multor glande hormonale. Toate acestea, au fost considerate cândva ca fiind „organe vestigiale“. În sfârşit, s-a descoperit că acea cută în formă de semilună de la nivelul ochiului, care a fost considerată a fi un organ vestigial de către Darwin, este de fapt responsabilă cu curăţarea şi lubrefierea globului ocular.

În această afirmaţie a evoluţioniştilor referitoare la organele vestigiale, a existat o foarte importantă eroare de logică. Aşa cum am văzut, această afirmaţie susţinea că organele vestigiale ale organismelor vii ar fi fost moştenite de la strămoşii lor. Totuşi, unele dintre presupusele organe „vestigiale“ nu se găsesc la speciile care se presupune că ar fi strămoşii fiinţelor umane! Spre exemplu, apendicele nu există la anumite specii de maimuţe despre care se spune că ar fi fost strămoşii omului. Faimosul biolog H. Enoch, cel care a pus sub semnul întrebării teoria organelor vestigiale, a exprimat această eroare de logică după cum urmează:

„Maimuţele au un fel de apendice, în timp ce rudele lor mai puţin apropiate, maimuţele inferioare, nu au; dar acesta apare din nou, în rândul mamiferelor inferioare, cum este oposumul. Cum pot explica evoluţioniştii acest lucru?“157

Mai simplu spus, scenariul organelor vestigiale expus de evoluţionişti conţine un număr considerabil de erori serioase de logică, şi s-a dovedit că din punct de vedere ştiinţific nu este adevărat. În trupul uman, nu există nici măcar un singur organ vestigial moştenit, întrucât fiinţele umane nu au evoluat accidental din alte creaturi, ci au fost create în forma lor actuală, completă şi perfectă.

Mitul omologiei

În biologie, similitudinile structurale dintre diferitele specii sunt denumite „omologie“. Evoluţioniştii au încercat să prezinte aceste similitudini drept o dovadă a evoluţionismului.

Darwin credea că creaturile având organe similare (omoloage), au avut o relaţie evoluţionistă una cu cealaltă, şi că aceste organe trebuie că au fost moştenite de la un strămoş comun. Conform acestei afirmaţii, atât porumbelul, cât şi vulturul au aripi; prin urmare, se presupune că porumbeii, vulturii şi chiar toate păsările cu aripi au evoluat dintr-un strămoş comun.

kartal, kanat yarasa, kanat sinek, kanat

Eagles, bats and insects all have wings. Yet just because they possess similar organs does not prove that they evolved from any common ancestor.

Omologia este un argument înşelător, înaintat fără nicio altă dovadă decât aparenta asemănare fizică. Acest argument nu a fost verificat nici măcar o singură dată prin vreo descoperire concretă, în toţi anii începând de la Darwin şi până în zilele noastre. Nicăieri în lume nu a fost descoperită vreo rămăşiţă de fosilă a imaginarului strămoş al creaturilor având structuri omoloage. Mai mult, următoarele puncte arată clar că omologia nu conferă nicio dovadă pentru faptul că evoluţia s-ar fi produs vreodată.

 

  1. Organele omoloage s-au găsit la vieţuitoare ce aparţin unor încrengături complet diferite, între care evoluţioniştii nu au fost capabili să stabilească niciun fel de relaţie evoluţionistă;
  2. Codurile genetice ale unor vieţuitoare care au organe omoloage sunt complet diferite;
  3. Dezvoltarea embrionară a organelor omoloage ale diferitelor vieţuitoare este complet diferită

Haideţi acum să examinăm aceste puncte unul câte unul.

Organe similare în specii de vieţuitoare complet diferite

MAMMAL TWİNS THAT DEFY HOMOLOGY

TWO UNRELATED EXTINCT MAMMALS WITH GIANT TEETHsmilodon, thylacosmilus

Plasentalı ve keseli memeliler arasındaki olağanüstü derecede benzer "ikiz"lerin bir diğer örneği, her ikisi de dev ön dişlere sahip olan yırtıcı birer memeli olan Smilodon (solda) ve Thylacosmilus'dur(sağda). Aralarında hiçbir evrimsel bağlantı kurulamayan bu canlıların kafatası ve diş yapılarının olağanüstü derecede benzer oluşu, benzer yapıların evrime delil oluşturduğu yönündeki homoloji anlayışını yine açmaza sokmaktadır.

TASMANIAN WOLF AND ITS NORTH AMERICAN COUNTERPART

kuzey amerikakurdu, tazmanya kurdu tazmanya kurdu

The presence of "twin" species between marsupial and placental mammals deals a serious blow to the claim of homology. For example, the marsupial Tasmanian wolf (above) and the placental wolf found in North America resemble each other to an extraordinary degree. Above can be seen the skulls of these two highly similar animals. Such a close resemblance between the two, which cannot be suggested to have any "evolutionary relationship", completely invalidates the claim of homology

Există un anumit număr de organe omoloage care se regăsesc în diferite grupuri, între care evoluţioniştii nu pot să găsească niciun fel de legătură evoluţionistă. Aripile sunt unul dintre exemple. Pe lângă păsări, mai găsim aripi şi la lilieci, care sunt mamifere, la insecte şi chiar şi la unii dinozauri, care sunt specii de reptile dispărute. Şi nici măcar evoluţioniştii nu pot postula vreo relaţie evoluţionistă sau de înrudire între aceste patru grupuri diferite de vieţuitoare.

Un alt exemplu uimitor îl reprezintă similarităţile structurale observate la nivelul ochilor diferitelor vieţuitoare. Spre exemplu, caracatiţa şi omul sunt două specii extrem de diferite, cu toate acestea, ochii lor sunt foarte asemănători, în ceea ce priveşte structura şi modul lor de funcţionare. Şi nici măcar evoluţioniştii nu au îndrăznit să încerce să găsească vreo similaritate între caracatiţă şi om, sau să stabilească vreun strămoş comun. Acestea, cât şi alte numeroase exemple arată faptul că ceea ce evoluţioniştii susţin a fi la baza acestor similitudini este complet neştiinţific.

De fapt, organele omoloage trebuie că sunt o mare problemă pentru evoluţionişti. Confesiunile renumitului evoluţionist Frank Salisbury ne revelează, prin intermediul afirmaţiilor sale referitoare la modul în care vieţuitoare extrem de diferite au ajuns să aibă ochi asemănători, marele impas în care se află omologia:

Chiar ceva atât de complex precum ochiul, a apărut de mai multe ori; spre exemplu, la calmar, la vertebrate şi la artropode. Era deja destul de complicată explicarea apariţiei unui asemenea lucru o singură dată, dar ideea considerării apariţiei sale de mai multe ori în contextul teoriei sintetice moderne, îmi dă ameţeli.“158

Există multe vieţuitoare care, în ciuda aparenţei lor fizice foarte asemănătoare, nu permit nicio aluzie la înrudirea lor evoluţionistă. Cele două mari categorii de mamifere, placentare şi marsupiale, sunt un exemplu în această direcţie. Evoluţioniştii consideră că diferenţele între ele s-au făcut atunci când acestea au apărut pentru prima dată, şi că, ulterior, fiecare grup şi-a trăit propria poveste evoluţionistă total independent de celălalt grup. Este totuşi interesant că există „perechi“ în rândul mamiferelor marsupiale şi placentare care sunt aproape identice. Biologii americani Dean Kenyon şi Percival Davis au făcut următorul comentariu în această direcţie:

„Conform teoriei darwiniste, tiparele pentru lupi, pisici, veveriţe, marmote americane, furnicarul marsupial, cârtiţe şi şoareci au evoluat fiecare de două ori: o dată în mamiferele placentare şi apoi, încă o dată, total independent, în cele marsupiale. Iar aceasta merge până la uimitoarea pretenţie că un proces aleator, nedirecţionat, de mutaţie şi selecţie naturală a nimerit, cumva, caracteristici identice de mai multe ori, în organisme complet separate.“159

insan gözü, renkli göz ahtapot gözü, deniz canlıları

In terms of structure, the eyes of humans and octopuses are very much alike. However, the fact that the two species have similar organs doesn’t imply that they evolved from a common ancestor. Not even evolutionists try to account for the similarity of the eyes of the octopus and man by positing a common ancestor.

Asemănările extraordinare şi organele similare regăsite în cazul mamiferelor, şi pe care evoluţioniştii nu le pot accepta drept exemple de „omologie“, arată că nu există nicio dovadă pentru teza evoluţiei dintr-un strămoş comun. Şi atunci, care ar fi explicaţia ştiinţifică a structurilor similare ale organismelor vii? Răspunsul la această întrebare a fost dat înainte ca teoria evoluţionistă a lui Darwin să ajungă să domine lumea ştiinţei. Oameni de ştiinţă precum Carl Linnaeus, primul care a sistematizat organismele vii în conformitate cu structurile lor asemănătoare, cât şi Richard Owen au privit aceste structuri drept exemple ale „aceleiaşi“ creaţii. Cu alte cuvinte, organele similare (sau, în zilele noastre, genele similare) sunt considerate a fi aşa întrucât au fost create pentru a servi unui anume scop, şi nu pentru că au evoluat la întâmplare dintr-un strămoş comun.

Descoperirile ştiinţifice moderne arată că pretenţia existenţei unui „strămoş comun“ în ceea ce priveşte organele similare este incorectă, şi că singura explicaţie posibilă este aceeaşi unică creaţie, acest lucru confirmând încă o dată că toate vieţuitoarele au fost create de Dumnezeu.

Impasul genetic şi embriologic al omologiei

 Pentru ca această pretenţie evoluţionistă în ceea ce priveşte „omologia“ să poată fi luată în serios, ar trebui ca organe similare (omoloage) ale unor diferite vieţuitoare să fie de asemenea codate cu coduri ADN similare (omoloage). Cu toate acestea, ele nu sunt aşa. Organele similare sunt de obicei guvernate de coduri genetice (ADN) foarte diferite. Mai mult decât atât, coduri genetice similare regăsite la diferite vieţuitoare sunt adesea asociate cu organe complet diferite.

körelmiş organlar, göz

Professor Michael Denton: "Evolution is a theory in crisis"

Michael Denton, un profesor australian de biochimie, descrie în cartea sa „Evoluţionismul – o teorie în criză“ impasul genetic al interpretării date de omologie: „Structurile omoloage sunt adesea indicate de sisteme genetice ne-omoloage, iar conceptul omologiei poate rareori să fie extins înapoi spre domeniul embriologiei.“160

Un exemplu faimos în ceea ce priveşte aceste subiect este „structura scheletală cu cinci degete“ a patrupedelor, care este citată în aproape toate manualele evoluţioniste. Patrupedele, adică organismele vertebrate ce trăiesc pe uscat, au cinci degete atât la membrele anterioare, cât şi la cele posterioare. Deşi acestea nu au întotdeauna aparenţa a cinci degete aşa cum le cunoaştem, toate aceste vertebrate sunt considerate a fi pentadactile datorită structurii lor osoase. Membrele anterioare şi posterioare ale unei broaşte, unei şopârle, unei veveriţe sau unei maimuţe au toate aceeaşi structură. Chiar şi structura oaselor păsărilor şi liliecilor se conformează acestei structuri de bază.

Evoluţioniştii susţin că toate organismele vii provin dintr-un strămoş comun şi prezintă membrele pentadactile drept dovadă. Această afirmaţie a fost menţionată în aproape toate referinţele de bază ale biologiei secolului al XX-lea, ca fiind o dovadă foarte puternică în sprijinul evoluţionismului. Dar descoperirile genetice din anii 1980 pur şi simplu dezmint această presupunere evoluţionistă. S-a constatat atunci că tiparele membrelor pentadactile ale diferitelor vieţuitoare sunt controlate de gene total diferite. Biologul evoluţionist William Fix descrie această prăbuşire a tezei evoluţioniste în ceea ce priveşte pentadactilismul, la modul următor:

„Lucrările mai vechi ce tratau subiectul evoluţionismului insistau foarte mult asupra omologiei, menţionând în special asemănarea evidentă dintre scheletele membrelor diferitelor animale. Astfel, tiparul ‚pentadactil’ se regăseşte în braţul omului, în aripa unei păsări, în aripa înotătoare a unei balene, şi aceasta se susţinea că ar fi indicat originea lor comună. Acum, dacă aceste structuri diferite ar fi fost transmise de către aceleaşi cupluri de gene, ce ar fi variat din când în când datorită mutaţiilor şi acţiunii de selecţie a mediului înconjurător, teoria ar fi avut într-adevăr un sens. Din păcate, lucrurile nu stau deloc aşa. Se ştie acum că organele omoloage sunt produse de complexe de gene total diferite în cadrul unor specii diferite. Conceptul omologiei, considerat în termenii genelor similare ce au fost transmise de la un strămoş comun, a fost pur şi simplu spulberat...“.161

Un alt aspect este acela că, pentru ca teza evoluţionistă a omologiei să poată fi luată în serios, perioadele de dezvoltare embrionară a structurilor similare – cu alte cuvinte, stadiile de dezvoltare în ou sau în uterul matern – trebuiau să fie paralele, când, în realitate, acestea sunt diferite în cazul fiecărei vieţuitoare.

În concluzie, putem spune că cercetările genetice şi embriologice au dovedit că acest concept al omologiei, definit de Darwin drept „dovada evoluţiei organismelor vii dintr-un strămoş comun“ nu reprezintă în niciun fel o dovadă. În această direcţie, se poate spune că ştiinţa a dovedit încă o dată falsitatea tezelor darwiniste

Afirmaţiile nefondate referitoare la omologia moleculară

Presupunerea evoluţioniştilor cum că omologia ar fi o dovadă a evoluţiei, este incorectă nu numai la nivel morfologic, dar şi la nivel molecular. Evoluţioniştii susţin similaritatea codurilor ADN (adică a structurilor de proteine corespondente) ale diferitelor specii de vieţuitoare, şi că acest fapt ar fi dovada evoluţiei acestor vieţuitoare dintr-un strămoş comun, cu alte cuvinte unele din altele.

Dar în realitate rezultatele testelor de comparare moleculară nu sunt deloc în favoarea teoriei evoluţiei. Există diferenţe moleculare enorme între unele vieţuitoare, chiar dacă acestea par să fie foarte asemănătoare şi înrudite. Spre exemplu, proteina Citocrom-C, una dintre proteinele vitale pentru respiraţie, este foarte diferită chiar şi între vieţuitoare care aparţin aceleiaşi clase. Conform cercetărilor realizate în această direcţie, diferenţele dintre două specii de reptile sunt mai mari decât diferenţele dintre o pasăre şi un peşte sau dintre un peşte şi un mamifer. Un alt studiu a arătat că diferenţele moleculare dintre anumite păsări sunt mai mari decât diferenţele dintre aceleaşi păsări şi mamifere. S-a mai descoperit de asemenea că diferenţa moleculară dintre bacterii care par să fie foarte similare, este mai mare decât diferenţa dintre mamifere şi amfibieni sau insecte.162Comparaţii similare s-au mai realizat şi în ceea ce priveşte prezenţa şi structura hemoglobinei, a mioglobinei, a hormonilor şi a genelor, concluziile care s-au obţinut fiind aceleaşi.163 Şi iată în cele ce urmează, comentariile lui Michael Denton referitoare la descoperirile realizate în aceste domenii:

„La nivel molecular, fiecare clasă este unică, izolată şi neconectată prin intermediari. Astfel, moleculele, la fel ca şi fosilele, nu au reuşit să confere problematicii intermediarilor pe care biologia evoluţionistă îi caută de atâta vreme şi cu atâta ardoare... La nivel molecular, niciun organism nu este ‚ancestral’ sau ‚primitiv’ sau ‚avansat’ în comparaţie cu rudele sale... Este aproape sigur că dacă aceste dovezi moleculare ar fi existat în urmă cu un secol... ideea evoluţiei organice nu ar fi fost niciodată acceptată.“164

Prăbuşirea "Arborelui vieţii"

În anii 1990, cercetările din domeniul codurilor genetice ale organismelor vii au sporit dificultăţile cu care se confrunta deja, în această privinţă, teoria evoluţiei. În cadrul acestor experimente, în loc să fie comparate (aşa cum se făcuse anterior) doar secvenţele de proteine, au fost comparate secvenţele de „ARN ribozomal“ (ARN-r). Oamenii de ştiinţă căutau atunci să alcătuiască, prin intermediul acestor cercetări un „Arbore genealogic evoluţionist“ Ei au fost însă dezamăgiţi de rezultatele obţinute.

Conform articolului biologilor francezi Hervé Philippe şi Patrick Forterre, „pe măsură ce apăreau tot mai multe secvenţe, s-a observat că majoritatea filogeniilor proteice se contraziceau atât între ele, cât şi cu arborele genealogic al ARN-ului ribozomal.“165

Pe lângă comparaţiile ARN-ului ribozomal, codurile ADN aflate în genele acestor organisme vii au fost şi ele comparate, însă rezultatele au fost în contradicţie cu „arborele vieţii“ presupus de către evoluţionişti. Specialiştii în biologie moleculară James A. Lake, Ravi Jain şi Maria C. Rivera au dezvoltat acest subiect în articolul lor publicat în anul 1999:

„Oamenii de ştiinţă au început să analizeze o varietate de gene provenind de la diferite organisme şi au descoperit că relaţiile existente între acestea contraziceau arborele genealogic evoluţionist ce deriva doar din analiza singulară a ARN-ului ribozomal.“166

Nici comparaţiile care au fost făcute în cazul proteinelor, nici cele ale ARN-ului ribozomal şi nici cea a genelor nu au confirmat premisele teoriei evoluţiei. Carl Woese, un reputat biolog de la Universitatea din llinois a admis faptul că acest concept de „filogeneză“ şi-a pierdut orice importanţă în faţa descoperirilor moleculare:

„Din toate filogenezele individuale de proteine produse până acum, nu a apărut nicio filogeneză consistentă a organismelor. Nepotrivirile filogenetice se pot observa peste tot în cadrul arborelui genealogic universal, începând de la rădăcini şi de la încrengăturile importante din cadrul şi din rândul diferitelor grupuri, şi până la formarea însăşi a grupărilor primare.“167

Faptul că rezultatele comparaţiilor moleculare nu sunt în favoarea teoriei evoluţiei, ci chiar împotriva ei, a fost recunoscut de asemenea într-un articol denumit: „Este oare vremea să dezrădăcinăm arborele genealogic al vieţii?“, publicat în revista Science, în anul 1999. Acest articol semnat de Elizabeth Pennisi susţine că analizele genetice şi comparaţiile realizate de către biologii darwinişti cu scopul de a aduce mai multă lumină asupra „arborelui vieţii“, de fapt, au generat rezultate complet opuse, şi ea continuă spunând că „noile informaţii acoperă cu noroi viziunea evoluţionistă“:

„În urmă cu un an, biologii ce studiau noile secvenţe obţinute din genomul a mai mult de o duzină de microorganisme, au considerat că aceste informaţii ar putea susţine firul poveştii deja acceptate asupra străvechilor origini ale vieţii. Dar ceea ce au descoperit i-a bulversat. Comparaţiile realizate între genoamele folosite atunci, nu numai că nu au clarificat imaginea modului în care a evoluat viaţa grupurilor majore, ci a făcut-o să fie şi mai neclară. Iar acum, având opt noi secvenţe microbiale la dispoziţie, situaţia a devenit chiar şi mai confuză... Mulţi biologi evoluţionişti au crezut că pot deja să întrevadă începuturile regnurilor arborelui vieţii... Atunci când secvenţele complete de ADN au deschis calea comparării între diferitele tipuri de gene, cercetătorii s-au aşteptat ca ele să mai adauge doar detalii la acest arbore genealogic. Dar nimic nu putea fi mai departe de adevăr’, spunea Claire Fraser, directoarea Institutului de Cercetări Genomice (TIGR) din Rockville, Maryland. În schimb, comparaţiile au scos la iveală multiple versiuni ale arborelui vieţii, ce diferă de arborele ARN-ului ribozomal, şi care se mai şi contrazic între ele...“168

Pe scurt, pe măsură ce biologia moleculară avansează, conceptul de omologie pierde din ce în ce mai mult teren. Comparaţiile realizate între proteine, ARN-ul ribozomal şi gene revelează faptul că vieţuitoare ce se presupunea că sunt „rude apropiate“, în conformitate cu teoria evoluţiei, sunt în realitate total deosebite unele de celelalte. Un studiu efectuat în anul 1996, folosind 88 de secvenţe de proteine a inclus iepurii în clasa primatelor (în locul rozătoarelor); o analiză realizată în anul 1998 pe 13 gene provenind de la 19 specii de animale a plasat aricii de mare în rândul cordatelor; un alt studiu realizat în anul 1998, bazat pe 12 proteine a situat vacile mai aproape de balene decât de cai. Biologul molecular Jonathan Wells a rezumat în anul 2000 această situaţie după cum urmează:169

„Contradicţiile în rândul arborilor genealogici configuraţi pe baza diferitelor molecule, cât şi arborii bizari ce rezultă în urma unor analize moleculare, au aruncat acum filogenia moleculară într-o adevărată criză.“.170

Filogenia moleculară“ se confruntă acum cu o adevărată criză – ceea ce înseamnă că şi teoria evoluţiei se confruntă cu o adevărată criză. (Filogenia se referă la aşa-numitele „relaţii de înrudire“ dintre diferitele organisme vii, şi este baza ipotetică a teoriei evoluţiei). Încă o dată ştiinţa subminează teza conform căreia organismele vii au evoluat unele din altele, demonstrând că toate grupurile de organisme vii au fost create separat.

Mitul recapitulării embriologice

körelmiş organlar, göz

Haeckel was an evolutionist even more ardent than Darwin in many respects. For this reason, he did not hesitate to distort the scientific data and devise various forgeries.

Ceea ce se obişnuia să fie numit „teoria recapitulării“ a fost eliminat cu mult timp în urmă din literatura ştiinţifică, cu toate acestea această teorie mai este încă prezentată în anumite publicaţii evoluţioniste drept o realitate ştiinţifică. Termenul „recapitulare“ provine din afirmaţia: „Ontogeneza recapitulează filogeneza“, ce a fost enunţată de biologul evoluţionist Ernst Haeckel la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Această teorie a lui Haeckel postulează faptul că embrionii vii re-experimentează procesul evoluţionist prin care au trecut pseudo-strămoşii lor. El a elaborat o teorie conform căreia, în perioada de dezvoltare din uterul matern, embrionul uman prezintă mai întâi caracteristicile unui peşte, apoi cele ale unei reptile, şi abia în final cele ale unui om.

De atunci şi până acum, s-a dovedit deja că acea teorie este complet falsă. Este acum cunoscut faptul că acele aşa-zise „branhii“ despre care se spunea că se formează la embrionul uman, sunt în realitate faze iniţiale ale canalului urechii medii, ale paratiroidei şi timusului. Partea embrionului care a fost asemănată cu „săculeţul unui gălbenuş de ou“ s-a dovedit a fi un săculeţ ce produce sânge pentru bebeluş. Partea care fusese identificată de către Haeckel şi adepţii săi ca fiind o „coadă“ s-a dovedit a fi de fapt coloana vertebrală, care se aseamănă cu o coadă întrucât apare înainte de formarea picioarelor.

Aceste lucruri sunt deja recunoscute în lumea ştiinţifică, şi sunt acceptate chiar şi de evoluţionişti. Iată ce scrie în această direcţie George Gaylord Simpson, unul dintre fondatorii neo-darwinismului:

„Haeckel a formulat incorect principiul evoluţionist implicat aici. Este acum stabilit cu certitudine că ontogeneza nu repetă filogeneza.171

Iată ce se poate citi, de asemenea, într-un articol publicat în revista American Scientist:

Cu siguranţă că legea biogeneticii este moartă şi-ngropată. Aceasta a fost exorcizată definitiv din manualele de biologie încă din anii ’50. Iar ca subiect al unei cercetări teoretice serioase, ea a fost eliminată încă din anii ’172

Un alt aspect interesant al „recapitulării“ a fost însuşi Ernst Haeckel, care a falsificat propriile sale desene pentru a-şi putea susţine teoria pe care o propusese. Falsurile lui Haeckel aveau drept scop demonstrarea faptului că embrionii de peşte şi cel uman se asemănau. Atunci când a fost prins asupra faptului, singura explicaţia pe care a oferit-o a fost faptul că şi alţi evoluţioniştii făcuseră „greşeli“ similare:

HAECKEL’S FRAUDULENT DRAWINGS

köpek, varyasyon

These drawings were fabricated by Haeckel to demonstrate the “similarities” between human and fish embryos. Comparing his sketch with a genuine human embryo, you can see that he has deliberately omitted a large portion of the actual organs. (Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, p. 205)

Acum, după această mărturisire compromiţătoare a unui ‚fals’ ar trebui să mă simt condamnat şi anihilat, şi aşa ar fi dacă nu aş avea consolarea să văd alături de mine în boxa acuzaţilor sute de alţi colegi care sunt şi ei vinovaţi, în rândul cărora se află mulţi dintre cei mai bine cotaţi cercetători, cât şi cei mai respectaţi biologi. Marea majoritate a tuturor diagramelor din cele mai bune manuale, tratate şi reviste de biologie, şi-ar atrage în aceeaşi măsură acuzaţia de ‚fals’, deoarece niciuna dintre ele nu este exactă, şi sunt mai mult sau mai puţin cosmetizate, aranjate şi schematizate."173

Şi sunt într-adevăr „sute de alţi colegi care sunt şi ei vinovaţi, în rândul cărora se află mulţi dintre cei mai bine cotaţi cercetători, cât şi cei mai respectaţi biologi“ ale căror studii sunt pline de concluzii preconcepute, distorsiuni şi chiar falsuri. Şi aceasta deoarece ei s-au auto-condiţionat cu toţii să apere teoria evoluţionismului, în ciuda faptului că nu există nicio fărâmă de dovadă ştiinţifică care să o susţină.

FOOTNOTES

143. Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186

144. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184

145. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Harvard Common Press, New York: 1971, s. 33

146. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, s. 36

147. Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958. s 227

148. Ayrıntılı bilgi için bkz. Jonathan Wells, Icons of Evolution, 2000, s. 159-175

149. Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max", 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

150. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

151. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

152. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

153. Francisco J. Ayala, "The Mechanisms of Evolution", Scientific American, cilt 239, Eylül 1978, s. 64

154. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

155. S. R. Scadding, "Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, Cilt 5, Mayıs 1981, s. 173

156. The Merck Manual of Medical Information, Home edition, New Jersey: Merck & Co., Inc. The Merck Publishing Group, Rahway, 1997

157. H. Enoch, Creation and Evolution, New York: 1966, s. 18-19

158. Frank Salisbury, "Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution", American Biology Teacher, Eylül 1971, s. 338

159. Dean Kenyon & Percival Davis, Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins (Dallas: Haughton Publishing, 1993), p. 33

160. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London, Burnett Books, 1985, s. 145

161. Fix, William, The Bone Peddlers: Selling Evolution (New York: Macmillan Publishing Co., 1984), s. 189

162. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Thomas Nelson Co., Nashville: 1991, ss. 98-99; Percival Davis, Dean Kenyon, Of Pandas and People, Haughton Publishing Co., 1990, s. 35-38

163. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, s. 98-99, 199-202

164. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, s. 290-91

165. Hervé Philippe and Patrick Forterre, "The Rooting of the Universal Tree of Life is Not Reliable", Journal of Molecular Evolution, vol 49, 1999, p. 510

166. James Lake, Ravi Jain ve Maria Rivera, "Mix and Match in the Tree of Life", Science, vol. 283, 1999, p. 2027

167. Carl Woese, "The Universel Ancestor", Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95, (1998) p. 6854

168. Elizabeth Pennisi, "MICROBES, IMMUNITY, AND DISEASE: Is It Time to Uproot the Tree of Life?" Science, Volume 284, Number 5418, Issue of 21 May 1999, pp. 1305-1307

169. Jonathan Wells, Icons of Evolution, Regnery Publishing, 2000, p. 51

170. Jonathan Wells, Icons of Evolution, Regnery Publishing, 2000, p. 51

171. G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, s. 241

172. Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated", American Scientist, Cilt 76, Mayıs / Haziran1988, s. 273

173. Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, s. 204

14 / total 21
You can read Harun Yahya's book Evoluţionismul online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
Despre site-ul | Pagină de start | Adauga la favorit | RSS Feed
Toate materialele de pe acest site pot fi copiate, tipărite şi distribuite
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. Www.harunyahya.ro
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."